Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

LẶNG IM KHÔNG BIẾT NÓI GÌ- ĐỨNG NGHIÊM NUỐT LỆ TIỄN NGƯỜI ĐI...

Từ Tây Bắc - Ông Giàng Seo Phả 79 tuổi (H. Mông)Cựu chiến binh Điện biên xưa  về Hà Nội vĩnh biệt Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Đọc thêm!